Donateur worden

De Tiele-Stichting is afhankelijk van de financiële steun van aangesloten instellingen en organisaties, en van donateurs. 

De minimale donateursbijdrage bedraagt €17,50 per jaar. U ontvangt daarvoor bovendien informatie over de activiteiten van de stichting, minimaal twee nieuwsbrieven per jaar en uitnodigingen voor het bijwonen van Tiele-lezingen en activiteiten.

Donateur worden

Over ons

Dr. P.A. Tiele-Stichting verankert de cultuur van de tekstuele media - in digitale, gedrukte en handschriftelijke vorm – in de maatschappij van heden en toekomst.

We doen dat door het instellen van leerstoelen, het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia, congressen, lezingen etc.

Lees verder