Introductie

De activiteiten van de Tiele-Stichting zijn erop gericht een coördinerende en stimulerende functie te vervullen op het terrein van het boekwetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Daarbij beoogt de Tiele-Stichting een gebundelde aanpak van alle sectoren van de boekenwereld, van wetenschappelijke en openbare bibliotheken, archieven en musea, tot marktgerichte instellingen en bedrijven als drukkerijen, uitgeverijen, en boekhandels.

Zij wil dit onder meer bewerkstelligen door de instandhouding van de huidige drie leerstoelen en de instelling van nieuwe leerstoelen. Daarnaast wil de stichting projecten entameren en fondsen werven voor onderzoek, onderwijs en publicaties op het gebied van de boekwetenschap. Jaarlijks organiseert de stichting onder andere de Tiele-lezing en is zij betrokken bij tal van andere evenementen.