Tiele-Leerstoelendag 2018

De Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek nodigen u van harte uit voor de Tiele-Leerstoelendag 2018.

Graag heten wij u welkom op vrijdag 14 december 2018vanaf 13:00 uur in de foyer van de Koninklijke Bibliotheek (Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag). Op deze dag spreken twee van onze bijzonder hoogleraren en hun promovendi over hun onderzoek.

De Tiele-leerstoelendag heeft dit jaar een dubbele thematiek. In het eerste gedeelte van de lezingenmiddag staat het onderzoek naar het verzamelen van boeken in de achttiende eeuw centraal. Prof. dr. Paul Hoftijzer, bijzonder hoogleraar boekgeschiedenis vanwege de Tiele-Stichting aan de Leidse Universiteit, bespreekt een uiterst merkwaardige bibliotheek van een van origine Duitse geleerde in Leiden, die tot nu toe geheel onopgemerkt is gebleven. Alex Alsemgeest, die in Leiden bij prof. Hoftijzer boekgeschiedenis heeft gestudeerd en wiens Masterscriptie over Zweeds-Nederlandse boekhandelsbetrekkingen dit jaar bekroond is met de scriptieprijs van de Tiele-Stichting, gaat in zijn lezing in op de befaamde bibliotheek van Charles de Geer in Leufstabruk. Beide lezingen worden gevolgd door discussie.

Na de pauze is de aandacht gericht op het moderne leesonderzoek. Prof. dr. Adriaan van der Weel, eveneens Tiele-hoogleraar te Leiden, gaat in op verschil tussen (bewuste) leesdoelen en (vaak onbewuste) leeseffecten. Niels Bakker, promovendus en onderzoeker van de Stichting Lezen, gaat in op zijn dissertatie-onderzoek naar verschillen tussen lezen van papier en lezen van het scherm. Welke effecten heeft het lezen van e-boeken op de leeservaring en het tekstbegrip, en maakt het verschil welk apparaat (e-reader, tablet) de lezer gebruikt? Ook hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na de presentaties bent u van harte uitgenodigd voor de aansluitende borrel.

In verband met de catering verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk zondag 9 december aan te melden bij het bureau van de Dr. P.A. Tiele-Stichting (info@tiele-stichting.nl).

PROGRAMMA


Vanaf 13:00    Ontvangst met koffie en thee

13:30              Welkomstwoord

13:45              Paul Hoftijzer

                       Alex Alsemgeest

14:30              Discussie

14:40              Pauze

15:00              Adriaan van der Weel

                       Niels Bakker

15:40              Discussie

15:50              Afronding

16.00              Borrel in de foyer van de KB