Tiele-scriptieprijs 2017

Op 20 april was het weer zover: de jaarlijkse Tiele-scriptieprijs werd uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar Alex Alsemgeest voor zijn scriptie Dutch connections in Swedish collections. A material approach to the Dutch-Swedish booktrade. Op de jaarlijkse Tiele-dag lichtte Alex Alsemgeest zijn scriptie toe in een korte lezing.

Voor zijn scriptie onderzocht hij de relatie tussen Zweden en Nederland aan de hand van vijf Zweedse collecties. De jury prees hem voor het vele werk dat hij hiervoor heeft verzet: voor zijn scriptie beschreef hij 2500 verschillende edities in deze vijf collecties. Omdat hij zich richtte op buitenlandse collecties van Nederlands drukwerk vult zijn onderzoek ook “een van de zwarte gaten in de Nederlandse retrospectieve bibliografie.” De jury sluit af met de lovende woorden: “We hebben als jury dan ook maar één wens: meer mannen en vrouwen zoals Alex, die bereid zijn om ook andere ons omringende landen op dezelfde manier onder handen te nemen, zoals Denemarken, Polen en de Baltische staten. En als dit publicaties oplevert van dezelfde kwaliteit als deze scriptie, dan gaat de Nederlandse boekwetenschap een zonnige toekomst tegemoet.”

U kunt de winnende scriptie hier lezen. Alex Alsemgeest heeft zelf ook een stuk geschreven op zijn blog over het winnen van de scriptieprijs. 

De jury kreeg dit jaar veel inzendingen, vele van hoge kwaliteit. Naast de winnaar verdienen drie andere inzendingen het volgens de jury ook om in het zonnetje te worden gezet. Hieronder volgt een korte greep uit het juryrapport, en waar mogelijk links naar de online beschikbare scripties. De studenten met deze eervolle vermelding is ook gevraagd kort hun scriptie toe te lichten, of een abstract te sturen.

  • De jury prees Susanne de Jong voor haar “ambachtelijke en goed geschreven scriptie” over een brief die een geestelijk adviseur in de vijftiende eeuw aan een vrouw schreef: “De brief werpt nieuw licht op de deelname van leken aan de religieuze leescultuur in de laatmiddeleeuwse Nederlanden en op hun leesgewoonten en -technieken.”

De scriptie is helaas nog niet vindbaar in de online database van scripties van Nederlandse universiteiten. Hopelijk wordt deze snel online gezet.

  • Elsbeth den Braber bestudeerde voor haar scriptie de rederijkerskamer van Veere. Ze maakte bij haar analyse over de ontwikkeling van deze kamer tot spelgemeenschap gebruik van het concept location of value, een methode die afkomstig is uit de kunstgeschiedenis. Over haar gebruik van deze methode schrijft de jury dat dit “getuigt van creativiteit en durf. Haar onderzoek heeft veel potentie en wij hopen dan ook dat haar academische carrière niet stopt met haar afstuderen en dat we in de toekomst vaker wat van haar mogen lezen.”

Lees hier het abstract voor de scriptie van Elsbeth den Braber. 

  • Over Neeke Scheers’ scriptie over boekenbezit bij kinderen schrijft de jury: “[Het] leest als een trein en deed bij de juryleden regelmatig de mondhoeken krullen. Zij interviewde voor haar onderzoek Nederlandse kinderen thuis bij hun boekenkast en maakte hiervoor gebruik van technieken uit het sociologisch onderzoek. Aan alles is te zien dat ze hier meer dan goed in is en er spreekt zoveel plezier uit haar interviews dat de juryleden zelfs alle bijlagen uitgebreid hebben gelezen.”

Lees hier de volledige scriptie van Neeke Scheers.

Na zo'n rijke vangst voor de scriptieprijs 2017, kijkt de Tiele-stichting uit naar de pareltjes van 2018.