In het verleden werden onderstaande scripties beloond met de Tiele-Scriptieprijs.

2016:  Une belle série de perles. De Collection spéciale van Engelbert August van Arenberg en de bewaring van nationaal geschreven erfgoed in negentiende-eeuws België door Kim de Groot

2015:  Ter uitvaart en ter bruiloft kent men vrienden en magen. De onmogelijke carrière van de Amsterdamse kunst- en kaartverkoper Pieter Persoy (1668-1714) door Monique A.F. Peters

2014: Mrs. Humphry Ward is sedert jaren geen onbekende. The translation and publication of Mary Augusta Ward’s novels in the Netherlands, 1888-1924 door Marit Scholten

2013: Lezen ‘tot salicheit der sielen’. De betekenis en inlvoed van de nalatenschap van Elisabeth De Grutere († 03-08-1500) van zeventig religieuze volkstalige boeken aan het begijnhof Onze Lieve Vrouwe Ter Hooie te Ghent door Cora Zwart

2012A Crowdsourcing Project with a "Predefined Crowd"? door Jennifer Conrady

2011: Publishing in the Republic of Letters. The Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae (Leiden, 1704-1725) between historical research and digital dissemination door Chiara Piccoli

2010: Defining the ‘deferral of the interpretative burden’ door Corina Koolen

2009: De verovering verslagen. De reactie op de Glorious Revolution in de Engelse en Hollandse pamfletten van 1688-1689 door Richard Velthuizen

2008: Niet te véél aksent op het ‘Zud-Afrikaanse’ als-je-blieft door Annemiek Recourt

2007: Samen sterker? Literaire uitgeverijen binnen concerns. Fondsanalyse van Querido en Meulenhoff, 1986-2006 door Willemijn Lindhout