Introductie

Nederland kent een unieke traditie van drukkers, uitgevers, boekhandelaren, verzamelaars en bibliotheken. De bestudering van het omvangrijke archiefmateriaal dat de boekenwereld heeft nagelaten, kan niet alleen veel informatie opleveren over de rijke boekgeschiedenis van ons land, maar kan ook van belang zijn voor de actuele en toekomstige rol die het boek in onze samenleving vervult. De Tiele-Stichting stelt zich ten doel om de wetenschap die de rol van het boek in al haar aspecten bestudeert te bevorderen.

Zij doet dit door:
1. Het instellen van leerstoelen
2. Het inventariseren van onderwijs
3. Het stimuleren van onderzoek