Bohn-leerstoel Universiteit Leiden: Adriaan van der Weel

Opleiding Boekwetenschap Postbus 9515 2300 RA Leiden Telefoon: (071) 527 2141 E-mail: a.h.van.der.weel@hum.leidenuniv.nl

Adriaan van der Weel (1953) is bijzonder hoogleraar in de moderne geschiedenis van het boek (met name in de 19e en 20e eeuw) en van de bedrijfseconomische en technische ontwikkeling van de boekensector. Deze bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum te Houten. De Bohn-leerstoel is ondergebracht bij de Master-opleiding Boek en Digitale Media aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden. 
Adriaan van der Weel is sinds vele jaren actief als docent, onderzoeker en auteur op het gebied van de boekwetenschap. Hij is o.m. hoofdredacteur van het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, lid van de wetenschappelijke raad van de Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), en lid van de wetenschappelijke raad van het Scaliger Instituut. Hij doceerde in binnen- en buitenland en publiceerde talrijke artikelen en studies in Nederlandse en internationale vaktijdschriften en bundels. 

Huidig onderzoek:

De Engels-Nederlandse boekhandelsbetrekkingen in de negentiende en twintigste eeuw
De betekenis van de Nederlandse wetenschappelijke uitgeverij in de negentiende en vroeg twintigste eeuw
'Digital Text and the Gutenberg Heritage': elektronische ontwikkelingen in de tekstoverdracht
De ontwikkelingen m.b.t. het populaire boek, c. 1850-1950

Beknopte lijst van publicaties:

  • Adriaan van der Weel (ed.), Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis, 2002- Adriaan van der Weel, 'Bibliography for the New Media', Quaerendo 35, 1-2 (2005), pp. 96-108
  • Adriaan van der Weel, Het vluchtige woord: teugels en vleugels, onderzoeksinstituut Pallas, Universiteit Leiden, n.d. [2004] Berry Dongelmans and Adriaan van der Weel (vert., red.), Bibliografie en de sociologie van teksten, Leiden, Academic Press Leiden, 2004
  • Adriaan van der Weel, 'W.H. Kirberger: Early Specialist Importer of English Books in the Netherlands', Quaerendo 32 (2002), 3-4, 245-56
  • Berry Dongelmans, Ad Leerintveld and Adriaan van der Weel (eds.), Digital Access to Book Trade Archives: Papers of the 2001 Conference in The Hague, eds Leiden, Academic Press Leiden, 2002
  • Adriaan van der Weel, 'Dutch Nineteenth-century Attitudes to International Copyright',Publishing History 47 (2000), pp. 31-44
  • Adriaan van der Weel, 'The Rise of the English Book in the Netherlands 1840-1900',Quaerendo, vol.30, no 4 (2000)
  • Adriaan van der Weel, 'De digitalisering van het woord', De Boekenwereld vol. 16, no 2/3 (February 2000)
  • Adriaan van der Weel, The Genesis of Samuel Beckett's Worstward Ho (vol. 1 of The Silencing of the Sphinx), Leiden, 1998
  • Constantijn Huygens, A Selection of the Poetry of Sir Constantijn Huygens, parallel text, translated, with an introduction and appendices by Peter Davidson and Adriaan van der Weel, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996

Links: