Leerstoel Universiteit van Amsterdam: Arianne Baggerman

Oude Turfmarkt 147 1012 GC Amsterdam E-mail: baggerman@fhk.eur.nl

Arianne Baggerman (Schiedam 1959) is bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit van Amsterdam. 

Arianne Baggerman is sinds vele jaren actief als onderzoeker, docent en auteur op het gebied van de boekwetenschap. Zij publiceerde talrijke artikelen en studies in Nederlandse en internationale vaktijdschriften en bundels. Zij is redacteur van onder andere Quaerendo en de internationale publicatiereeks Egodocuments and History.  Sinds 2001 is Arianne Baggerman verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor was ze werkzaam bij de Universiteit Utrecht en betrokken bij diverse projecten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze won diverse wetenschappelijke en literaire prijzen voor haar publicaties.

Huidig onderzoek: 
Arianne Baggerman houdt zich bezig met de veranderende plaats van het boek in de periode 1650-1900 binnen een brede cultuurhistorische context. Daarbinnen geeft zij behalve aan auteurs, uitgeverij en boekhandel ook veel aandacht aan de rol van lezers, hun leesgedrag, lectuurconsumptie en de receptie van hun lectuur. Een andere thematiek binnen haar onderzoek is de ontwikkeling van egodocumenten vanaf de zestiende eeuw. Deze combinatie van interesses resulteerde in publicaties over de ontwikkelingen binnen boekhandel, uitgeverij en leescultuur, de positie van (brood)schrijvers, (zelf)censuur en ontwikkelingen binnen de lees- en autobiografische schrijfcultuur in de vroegmoderne tijd en de negentiende eeuw.

Op dit moment schrijft zij een samenvattende studie op basis van de onderzoeksresultaten van haar onlangs afgerond onderzoeksproject waarin de opkomst van het autobiografische schrijven in verband wordt gebracht met het ontstaan van een nieuwe conceptie van tijd, veranderingen in historisch besef en de commercialisering van de boekenmarkt in de periode 1750-1930.

Beknopte lijst met publicaties: 
volgt

Links: