Onderzoek per Universiteit


Boekhistorisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen 2013-2014

  1. Grootschalige boekhistorische projecten
  2. Onderzoeken die deel uitmaken van niet-boekhistorische projecten
  3. Overige projecten


Grootschalige boekhistorische projecten


Momenteel worden er geen grootschalige boekhistorische projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd.


 
Onderzoeken die deel uitmaken van niet-boekhistorische projectenThe impact of the invention printing on the emancipation of the bible in vernacular reflected in the Delft Bible (1477)
Vorm: promotieonderzoek
Promovendus:  J.M. van Duijn, MA 
Promotor:  prof. dr. B.A.M. Ramakers
Looptijd:  2009 - 2013
Specifieke afdeling:  Faculteit der Letteren, Oudere Nederlandse letterkunde
Betrokken instellingen:  n.v.t
Deelprojecten: n.v.t
Maakt deel uit: Holy Writ & Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages
Projectleider: dr. Sabrina Corbellini
Online: beschrijving in de NARCIS database; project Holy Writ & Lay readers
Trefwoorden:  boekproductie in de middeleeuwen, incunabelen, overgang van handschrift naar druk
Samenvatting:  De culturele waarde van de in 1477 verschenen Delftse bijbel, het eerste Nederlandstalige gedrukte boek en de eerste bijbel gedrukt in de Lage Landen wordt regelmatig benadrukt. Dit boek kan gezien worden als een resultaat van twee samenvallende ontwikkelingen binnen de laatmiddeleeuwse cultuur: het toegankelijk maken van de bijbel in de volkstaal en de uitvinding van boekdrukkunst. Dit onderzoek richt zich op de invloed van de uitvinding van de boekdrukkunst op de verspreiding van de volkstalige bijbels. De 61 overgeleverde exemplaren van de Delftse bijbel vormen hierbij het belangrijkste onderzoeksobject. Teneinde de informatie over de eigenaars en het inzicht in verspreiding en gebruik van de Delftse bijbel te verwerven, wordt elk exemplaar nauwkeurig onderzocht. In het bijzonder gaat de aandacht daarbij naar materiële aspecten van de boeken zoals opbouw, rubricatie, initialen, gebruikssporen etc.Overige projectenThe history of the university press in Groningen in the 19th and 20th centuries
Vorm: promotieonderzoek
Promovendus: drs. J.E. Noordhof-Hoorn
Promotor:  prof. dr. K. van Berkel
Looptijd:  september 2008 - september 2012
Penvoerder: Rijksuniversiteit Groningen
Specifieke afdeling:  Faculteit der Letteren, Moderne geschiedenis
Betrokken instellingen:  n.v.t
Deelprojecten: n.v.t
Online: persoonlijke pagina J.E. Noordhof-Hoornbeschrijving in de NARCIS database
Trefwoorden:  geschiedenis van de universiteitspers in Nederland uitgeverijgeschiedenis 
Samenvatting:  geen samenvatting beschikbaar


Lees meer