Frederik Mullerfonds

De stichting heeft ten doel het bekostigen van het voorbereiden, het drukken, uitgeven en exploiteren van werken van bibliografische of iconografische aard, met uitzondering van de zodanige die een zuiver mercantiel doel beogen.

Dit fonds is sinds september 2007 onder de hoede van de Tiele-Stichting gebracht.

Bij uw subsidieaanvraag ontvangen wij graag het ingevulde formulier met de standaardcalculatie.

Stichting Frederik Mullerfonds hanteert standaardvoorwaarden bij het toewijzen van subsidie.

Voor informatie en subsidieaanvragen:

Lees hier het jaarverslag
Lees hier het beleidsplan

Frederik Mullerfonds
p/a Dr. P.A. Tiele-Stichting
Postbus 90407
2509 LK Den Haag