Dr. P.A. Tiele-Stichting

De Dr. P.A. Tiele-Stichting – vernoemd naar de vermaarde bibliograaf en bibliothecaris Dr. P.A. Tiele (1834–1889) – is in 1953 opgericht. De doelstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting is de bevordering van de boekwetenschap in Nederland. Zij doet dat door het instellen van leerstoelen, het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia, congressen, lezingen etc.

Missie

De Dr. P.A. Tiele-Stichting verankert de cultuur van de tekstuele media – in digitale, gedrukte en handschriftelijke vorm – in de maatschappij van heden en toekomst.

Visie

  • Wij verenigen culturele en commerciële partijen die de dragers van tekst en beeld enerzijds verzamelen, conserveren, bestuderen en exposeren en anderzijds produceren, verspreiden en beschikbaar stellen
  • Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, naast de aangesloten organisaties, ook de overheid, publieke instellingen en de pers
  • Wij stimuleren wetenschappelijk onderzoek van dragers van tekst en beeld, naar leesgedrag, conservering, digitalisering, ontsluiting, beschikbaarstelling en exploitatie van teksten in brede zin
  • Wij dragen bij aan goed en vernieuwend onderwijs op deze terreinen
  • Wij stimuleren de verspreiding van nieuwe inzichten op deze terreinen door het (mede) organiseren van lezingen en congressen, door het (laten) schrijven van publicaties, het (laten) samenstellen van presentaties en het toekennen van prijzen.


Sinds 2003 heeft de stichting de vorm van een samenwerkingsverband voor boekwetenschap waarin vrijwel alle wetenschappelijke en marktgelieerde organisaties en instellingen op dit terrein zijn vertegenwoordigd. Ook wordt de stichting gesteund door particuliere donateurs.